„Wieczne i progresywne Objawienie": Pierre Leroux wobec myśli Oświecenia
Tomasz Szymański

June 10, 2022, 4:00pm - 6:00pm

This event is online

Organisers:

Jagiellonian University
Jagiellonian University

Topic areas

Details

Abstrakt

Myśl oświeceniowa i dziedzictwo rewolucji są nieodłącznymi elementami francuskiej myśli religijnej XIX wieku, ulegając w niej licznym przeobrażeniom i reinterpretacjom. Pierre Leroux (1797-1871), którego twórczość wpisuje się zarówno w nurt socjalizmu utopijnego, jak i laickiego (choć zarazem religijnego) humanitaryzmu, wobec Oświecenia zajmuje stanowisko ambiwalentne – z jednej strony głęboko afirmatywne, z drugiej zaś głęboko krytyczne. Wystąpienie będzie okazją do przyjrzenia się bliżej temu, jakie miejsce przedstawiciele Oświecenia – francuskiego (Voltaire, Rousseau, Montesquieu), oraz szerzej europejskiego (Spinoza, Lessing) – zajmują w dziele „wynalazcy socjalizmu" i w jego koncepcji religii Ludzkości, opartej na idei „wiecznego, progresywnego Objawienia"

Supporting material

Add supporting material (slides, programs, etc.)

Reminders

Registration

Yes

June 9, 2022, 11:45pm CET

External Site

Who is attending?

No one has said they will attend yet.

Will you attend this event?


Let us know so we can notify you of any change of plan.

RSVPing on PhilEvents is not sufficient to register for this event.