17. Warsztaty Filozofii Przyrody / 17th Philosophy of Nature Workshop

June 13, 2024 - June 16, 2024
Hampton by Hilton Krakow

https://www.hilton.com/en/hotels/krkhxhx-hampton-krakow/
Dąbska 5
Kraków 31-572
Poland

This will be an accessible event, including organized related activities

Topic areas

Talks at this conference

Add a talk

Details

The Philosophy of Nature Workshop is an annual scientific meeting dedicated to the presentation of current research results in the field of philosophy of nature and philosophy of natural sciences, broadly defined. The main organizer of the conference is the Section of Philosophy of Nature and Natural Sciences of the Polish Philosophical Society. The 17th Workshop on Philosophy of Nature also includes a competition for the best scientific poster for students and doctoral students.

Speaking time: 20 min + 10 min for discussion

Cost of participation:

  • 550 PLN: full participation (3 nights accommodation and meals)
  • 300 PLN: full participation (3 nights and meals) - discount for pensioners, doctoral students and students
  • 320 PLN: participation without accommodation, with meals on pt and sb
  • 0 PLN: participation without accommodation and meals.

More:

https://www.filozofiaprzyrody.pl/projects/xvii-warsztaty-filozofii-przyrody-krakow-2024/

***

Warsztaty Filozofii Przyrody są corocznym spotkaniem naukowym poświęconym prezentacji aktualnych wyników badań z zakresu szeroko rozumianej filozofii przyrody i filozofii nauk przyrodniczych. Głównym organizatorem konferencji jest Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. W ramach 17. Warsztatów Filozofii Przyrody organizowany jest także konkurs na najlepszy poster naukowy dla studentów i doktorantów.

Czas wystąpień: 20 min + 10 min. na dyskusję

Koszt udziału:

  • 550 PLN: pełne uczestnictwo (3 noclegi i posiłki)
  • 300 PLN: pełne uczestnictwo (3 noclegi i posiłki) – zniżka dla emerytów, doktorantów i studentów
  • 320 PLN: uczestnictwo bez noclegu, z posiłkami w pt i sb
  • 0 PLN: uczestnictwo bez noclegu i bez posiłków.

***

Supporting material

Add supporting material (slides, programs, etc.)

Reminders

Registration

Yes

May 5, 2024, 11:45pm CET

External Site

Who is attending?

1 person is attending:

Cardinal Stefan Wyszynski University In Warsaw

See all

Will you attend this event?


Let us know so we can notify you of any change of plan.

RSVPing on PhilEvents is not sufficient to register for this event.

Custom tags:

#Kraków, #filozofia przyrody, #filozofia nauk przyrodniczych, #philosophy of nature, #philosophy of science, #ecophilosophy, #ekofilozofia