Racionalita – Logika – Jazyk

October 2, 2020 - October 3, 2020
Katedra filozofie a společenských věd, Univerzita Hradec Králové

nám. Svobody 331/2
Hradec Králové 500 02
Czech Republic

View the Call For Papers

Organisers:

University Of Hradec Králové

Topic areas

Talks at this conference

Add a talk

Details

Hradecké filozofické dny

6. ročník

http://lms.ff.uhk.cz/hfd/

Racionalita – Logika – Jazyk

Logika je tradičně považována za vědu o správnosti (lidského) usuzování. Tento pohled na logiku je často spojován s představou lidské racionality jakožto myšlením v souladu s pravidly logiky. Rozmach kognitivních věd (logické klamy, psychologické biasy), ale i empiricky orientované lingvistiky (běžné používání logických výrazů), však problematizuje toto jinak intuitivní propojení. Výsledky těchto věd totiž poukazují na systematické odchylky mezi tím, co považujeme za racionální jednání (jak skutečně konáme) a formálními pravidly správného usuzování (jak bychom konat měli). Cílem konference je proto probrat vztah mezi racionalitou, logickým usuzováním a přirozeným jazykem z pohledu různých přístupů, včetně netradičních (formální pohled na logické usuzování, psychologický pohled na racionalitu, lingvistický pohled na logiku atd.).

Vyžádané přednášky:

  • prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. (Odd. analytické filosofie, FLÚ AVČR)
  • PhDr. Vladimír Svoboda, CSc. (Odd. logiky, FLÚ AVČR)
  • Mgr. Stefanie Dach, Ph.D. (Katedra filozofie, ZČU v Plzni)

Programový výbor: Jaroslav Peregrin, Ladislav Koreň, Matej Drobňák

Organizační výbor: Matej Drobňák, Zuzana Sixtová, Václav Hampel, Kristýna Černá, Hynek Kaplan

V případě, že se situace ohledně epidemie COVID-19 nebude zlepšovať, organizační výbor konference rozhodne o náhradním termínu konání.

Kontakt: matej.drobnak@uhk.cz

Supporting material

Add supporting material (slides, programs, etc.)

Reminders

Registration

No

Who is attending?

No one has said they will attend yet.

Will you attend this event?


Let us know so we can notify you of any change of plan.