Sztuczna inteligencja a transhumanizm. Teorie, zastosowania, zagrożenia

October 15, 2022
Institute of Philosophy and Sociology, Pedagogical University of Krakow

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, sala 30
Podchorążych 2
Kraków 30-084
Poland

View the Call For Papers

Organisers:

(unaffiliated)

Topic areas

Talks at this conference

Add a talk

Details

Konferencja

Zapraszamy studentki(-ntów), doktorantki(-ntów) oraz pracownice(-ików) naukowe(-wych) do udziału w ogólnopolskiej konferencji Sztuczna inteligencja a transhumanizm, która odbędzie się 15 października 2022 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, zorganizowanej przez Instytut Filozofii i Socjologii UP. Konferencja ma charakter tematycznych bloków, składających się z serii prelekcji połączonych z dyskusją wokół teoretycznych oraz praktycznych zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją w kontekście transhumanizmu.

Na każdą prelekcję jest przeznaczone maks. 20 minut, zaś po każdym wystąpieniu będzie 10 minut na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi przez prelegenta(-tkę).

Człowiek jest niedoskonałą i śmiertelną, a równocześnie inteligentną i twórczą istotą. Jego absolutnie wyjątkowy wynalazek to sztuczna inteligencja, która w wielu dziedzinach swego wynalazcę już przewyższa – błyskawicznie dokonuje skomplikowanych obliczeń, rozwiązuje równania, dowodzi twierdzeń. Komputerowi gracze osiągają mistrzowskie wyniki, dalece prześcigając ludzkich odpowiedników. Osobiści asystenci cyfrowi wyręczają pracownice(-ików) – skłonnych do zmęczenia i błędów – w wielu ważnych zadaniach. Jako niedoskonała istota człowiek nosi w sobie marzenie o doskonałości: poznawczej, cielesnej, sprawczej, moralnej… Transhumanizm pokazuje, że ograniczenia ludzkiego organizmu są przejściowe, że możliwości nasze są większe i że właśnie wchodzimy w kolejny etap ewolucji. Czy w tym dążeniu do doskonałości pomoże nam sztuczna inteligencja i inne współczesne osiągnięcia człowieka? Oto przewodnie pytanie konferencji.

Panele tematyczne

Trudne problemy AI:
- widzenie komputerowe;
- rozumowania logiczne;
- podejmowanie decyzji w warunkach niepewności;
- czy możliwa jest silna superinteligencja?

Biotechnologia w doskonaleniu człowieka:
- modyfikacja ludzkiego genomu;
- bioleki w służbie poprawy życia ludzkiego.

Aksjologia AI:
- wolność i moralność AI;
- wrażliwość na wartości AI;
- czy AI zagraża człowiekowi?

AI w ulepszaniu natury ludzkiej:
- spór o pojęcie natury ludzkiej;
- leczenie chorób za pomocą chipów i protezy przyszłości;
- ulepszanie pamięci, uczenia się, świadomości;
- różne rodzaje moral enhancement.

Praktyczne zastosowanie AI:
- rozpoznawanie obrazów;
- rozpoznawanie mowy;
- systemy ekspertowe i ich zastosowanie;
- sztuczna twórczość.

Zgłoszenie wystąpienia

Uczestnictwo w konferencji jest darmowe; bierne nie wymaga zgłoszenia. Zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych do 1 września 2022 włącznie.

Publikacja

Referaty w postaci artykułów naukowych – które przejdą pozytywnie proces recenzyjny – zostaną opublikowane w czasopiśmie "Argument: Biannual Philosophical Journal" (70 pkt).

Supporting material

Add supporting material (slides, programs, etc.)

Reminders

Registration

Yes

September 2, 2022, 12:00am CET

External Site

Who is attending?

1 person is attending:

(unaffiliated)

See all

Will you attend this event?


Let us know so we can notify you of any change of plan.

RSVPing on PhilEvents is not sufficient to register for this event.

Custom tags:

#transhumanism, #posthumanism, #cognitive enhancement, #moral enhancement, #philosophy of artificial intelligence