CFP: Sztuczna inteligencja a transhumanizm. Teorie, zastosowania, zagrożenia

Submission deadline: September 2, 2022

Conference date(s):
October 15, 2022

Go to the conference's page

Conference Venue:

Institute of Philosophy and Sociology, Pedagogical University of Krakow
Kraków, Poland

Topic areas

Details

Konferencja

Zapraszamy studentki(-ntów), doktorantki(-ntów) oraz pracownice(-ików) naukowe(-wych) do udziału w ogólnopolskiej konferencji Sztuczna inteligencja a transhumanizm, która odbędzie się 15 października 2022 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, zorganizowanej przez Instytut Filozofii i Socjologii UP. Konferencja ma charakter tematycznych bloków, składających się z serii prelekcji połączonych z dyskusją wokół teoretycznych oraz praktycznych zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją w kontekście transhumanizmu.

Na każdą prelekcję jest przeznaczone maks. 20 minut, zaś po każdym wystąpieniu będzie 10 minut na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi przez prelegenta(-tkę).

Człowiek jest niedoskonałą i śmiertelną, a równocześnie inteligentną i twórczą istotą. Jego absolutnie wyjątkowy wynalazek to sztuczna inteligencja, która w wielu dziedzinach swego wynalazcę już przewyższa – błyskawicznie dokonuje skomplikowanych obliczeń, rozwiązuje równania, dowodzi twierdzeń. Komputerowi gracze osiągają mistrzowskie wyniki, dalece prześcigając ludzkich odpowiedników. Osobiści asystenci cyfrowi wyręczają pracownice(-ików) – skłonnych do zmęczenia i błędów – w wielu ważnych zadaniach. Jako niedoskonała istota człowiek nosi w sobie marzenie o doskonałości: poznawczej, cielesnej, sprawczej, moralnej… Transhumanizm pokazuje, że ograniczenia ludzkiego organizmu są przejściowe, że możliwości nasze są większe i że właśnie wchodzimy w kolejny etap ewolucji. Czy w tym dążeniu do doskonałości pomoże nam sztuczna inteligencja i inne współczesne osiągnięcia człowieka? Oto przewodnie pytanie konferencji.

Panele tematyczne

Trudne problemy AI:
- widzenie komputerowe;
- rozumowania logiczne;
- podejmowanie decyzji w warunkach niepewności;
- czy możliwa jest silna superinteligencja?

Biotechnologia w doskonaleniu człowieka:
- modyfikacja ludzkiego genomu;
- bioleki w służbie poprawy życia ludzkiego.

Aksjologia AI:
- wolność i moralność AI;
- wrażliwość na wartości AI;
- czy AI zagraża człowiekowi?

AI w ulepszaniu natury ludzkiej:
- spór o pojęcie natury ludzkiej;
- leczenie chorób za pomocą chipów i protezy przyszłości;
- ulepszanie pamięci, uczenia się, świadomości;
- różne rodzaje moral enhancement.

Praktyczne zastosowanie AI:
- rozpoznawanie obrazów;
- rozpoznawanie mowy;
- systemy ekspertowe i ich zastosowanie;
- sztuczna twórczość.

Zgłoszenie wystąpienia

Uczestnictwo w konferencji jest darmowe; bierne nie wymaga zgłoszenia. Zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych do 1 września 2022 włącznie.

Publikacja

Referaty w postaci artykułów naukowych – które przejdą pozytywnie proces recenzyjny – zostaną opublikowane w czasopiśmie "Argument: Biannual Philosophical Journal" (70 pkt).

Supporting material

Add supporting material (slides, programs, etc.)

Reminders

Custom tags:

#transhumanism, #posthumanism, #cognitive enhancement, #moral enhancement, #philosophy of artificial intelligence