Pies jak dziecko? Wpływ skomlenia psa na uwagę opiekunów psów.
Wiktoria Moczarska

part of: Living in the Soundscape: From Cognitive to Cultural Approaches and Back
June 2, 2023, 7:00am - 8:00am
Institute of Philosophy, University of Silesia; Avant Project

Bankowa 11
Katowice 40-007
Poland

Go to conference's page

Topic areas

Details

Streszczenie:

Proces udomawiania psów, a także tworzenia się bliskiej relacji między człowiekiem a psem, rozpoczął się około 18-30 tysięcy lat temu. Właśnie wtedy ówcześni łowcy - zbieracze zaczęli wchodzić w interakcje z psowatymi (Thalmann i in., 2013). Z uwagi na ten bliski kontakt, psy rozwinęły w pewnym stopniu umiejętność komunikacji z człowiekiem, co wyróżnia je na tle innych udomowionych zwierząt, czy też nawet bliższych człowiekowi szympansów (Kaminski i Nitzschner, 2013). Ludzie wchodząc w komunikację z psami zachowują się w sposób zbliżony do komunikacji z niemowlęciem ludzkim (Mitchell, 2001). Stwierdzono także, że psy chętniej zwracają uwagę, gdy mówi się do nich w sposób zbliżony do mowy skierowanej do niemowląt (tak zwany pet-directed speech, który zbliżony jest do infant-directed speech, opisywane także jako ,,happy voices”) (Jeannin i in., 2017). 

Obecnie można zauważyć znaczący wzrost zjawiska pet parentingu (Volsche, 2018), przy równoczesnym spadku wskaźnika dzietności na całym świecie (OECD 2022). Ludzie mają tendencję do antropomorfizacji zwierząt domowych (Urquiza-Haas i Kotrschal, 2015), jednakże opiekunowie psów skupiają się  przede wszystkim na potrzebach specyficznych dla gatunku. Oznacza to, że pies jest niejako kompromisem ( a nie substytutem rodzicielstwa) pomiędzy posiadaniem, a nie posiadaniem potomstwa (Volsche, 2021). 

Psychiatra oraz psychoanalityk John Bowlby zaproponował teorię przywiązania (attachment theory), która wyjaśnia tworzenie się bliskiej więzi pomiędzy dzieckiem a opiekunem, najczęściej matką (Bowlby, 1969). Według tej teorii niemowlęta oraz opiekunowie z natury są zaprogramowani do wytworzenia bliskiej więzi. Obecnie naukowcy są zdania, że pomimo faktycznej bliższej relacji matka - dziecko zaraz po narodzinach, to późniejsza relacja z ojcem, starszym rodzeństwem czy też dziadkami ma równie istotne znaczenie w kontekście przetrwania (Chang, 2013). 

Więź pomiędzy człowiekiem a psem przypomina przywiązanie (attachment), tak jak ma to miejsce w relacji pomiędzy niemowlęciem, a matką (Siniscalchi i in., 2013; Topál i in., 1998). Istnieją przesłanki, które pozwalają przypuszczać, że teoria przywiązania odnosi się także do relacji człowiek - pies. Tak jak w przypadku dzieci ludzkich, psy poszukują osoby (obiektu przywiązania), która pomoże im radzić sobie ze stresem (Topál i in., 1998). 

Do teorii przywiązania nawiązuje teoria odgłosów przywiązania (attachment vocalizations theory), która zakłada istnienie specyficznych odgłosów, które mają zwracać uwagę odbiorcy. Już w 1986 roku podejmowano próby wykazania, że płacz noworodka wpływa negatywnie na skupienie uwagi matek (Morsbach i in., 1986). 

Dotychczas nie przeprowadzono badań, które dowiodłyby, że odgłosy przywiązania i następujące wywołane przez nie rozproszenie uwagi zachodzi w relacji człowiek - zwierzę domowe (pies), a także, czy efekt ten występuje silniej u osób, które uważają się za rodziców zwierząt domowych. 

Celem mojego, trwającego obecnie, badania jest zweryfikowanie, czy antropomorfizacja zwierząt domowych (w tym przypadku psów) oraz ,,psie rodzicielstwo” korelują ze zwiększonym rozproszeniem uwagi podczas nasłuchiwania skowytu psa domowego, w stosunku do warunków kontrolnych, a także czy to rozproszenie uwagi jest większe wśród właścicieli psów, którzy przejawiają relację rodzicielską wobec swojego psa i personifikują go, w stosunku do osób, które posiadają psa, ale nie przejawiają takich cech. Dodatkowo celem jest sprawdzenie, czy rozproszenie na skutek słuchania skowytu psa jest zbliżone do rozproszenia uwagi przez płacz dziecka ludzkiego.
Bibliografia:


 1. Thalmann, O., Shapiro, B., Cui, P., Schuenemann, V. J., Sawyer, S. K., Greenfield, D. L., Germonpré, M. B., Sablin, M. V., López-Giráldez, F., Domingo-Roura, X., Napierala, H., Uerpmann, H-P., Loponte, D. M., Acosta, A. A., Giemsch, L., Schmitz, R. W., Worthington, B., Buikstra, J. E., Druzhkova, A., & Graphodatsky, A. S. (2013). Complete mitochondrial genomes of ancient canids suggest a European origin of domestic dogs. Science (New York, N.Y.), 342(6160), 871–874. https://doi.org/10.1126/science.1243650

 2. ‌Kaminski, J., & Nitzschner, M. (2013). Do dogs get the point? A review of dog–human communication ability. Learning and Motivation, 44(4), 294–302. https://doi.org/10.1016/j.lmot.2013.05.001

 3. ‌Siniscalchi, M., d’Ingeo, S., Minunno, M., & Quaranta, A. (2018). Communication in Dogs. Animals, 8(8), 131. https://doi.org/10.3390/ani8080131

 4. Handelman, B. (2008). Canine behavior : a photo illustrated handbook. Woof And Word Press, Wenatchee, WA.

 5. ‌Mitchell, R. W. (2001). Americans’ Talk to Dogs: Similarities and Differences With Talk to Infants. Research on Language & Social Interaction, 34(2), 183–210. https://doi.org/10.1207/s15327973rlsi34-2_2

 6. ‌Topál, J., Kis, A., & Oláh, K. (2014). Dogs’ Sensitivity to Human Ostensive Cues: A Unique Adaptation? https://doi.org/10.1016/B978-0-12-407818-5.00012-7

 7. Jeannin, S., Gilbert, C., Amy, M., & Leboucher, G. (2017). Pet-directed speech draws adult dogs’ attention more efficiently than Adult-directed speech. Scientific Reports, 7(1). https://doi.org/10.1038/s41598-017-04671-z

 8. ‌Ghirlanda, S., Lind, J., & Enquist, M. (2017). Memory for stimulus sequences: a divide between humans and other animals? Royal Society Open Science, 4(6), 161011. https://doi.org/10.1098/rsos.161011

 9. Virányi, Z., Gácsi, M., Kubinyi, E., Topál, J., Belényi, B., Ujfalussy, D., & Miklósi, Á. (2008). Comprehension of human pointing gestures in young human-reared wolves (Canis lupus) and dogs (Canis familiaris). Animal Cognition, 11(3), 373–387. https://doi.org/10.1007/s10071-007-0127-y

 10. ‌Siniscalchi, M., Stipo, C., & Quaranta, A. (2013). “Like Owner, Like Dog”: Correlation between the Owner’s Attachment Profile and the Owner-Dog Bond. PLoS ONE, 8(10), e78455. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078455

 11. ‌Topál, J., Miklósi, Á., Csányi, V., & Dóka, A. (1998). Attachment behavior in dogs (Canis familiaris): A new application of Ainsworth’s (1969) Strange Situation Test. Journal of Comparative Psychology, 112(3), 219–229. https://doi.org/10.1037/0735-7036.112.3.219

 12. ‌Prato-Previde, E., Fallani, G., & Valsecchi, P. (2006). Gender Differences in Owners Interacting with Pet Dogs: An Observational Study. Ethology, 112(1), 64–73. https://doi.org/10.1111/j.1439-0310.2006.01123.x

 13. ‌Frank, H., & Frank, M. G. (1982). On the effects of domestication on canine social development and behavior. Applied Animal Ethology, 8(6), 507–525. https://doi.org/10.1016/0304-3762(82)90215-2

 14. ‌Belyaev, D. K. (1979). Destabilizing selection as a factor in domestication. J. Hered. 70, 301–308.

 15. Urquiza-Haas, E. G., & Kotrschal, K. (2015). The mind behind anthropomorphic thinking: attribution of mental states to other species. Animal Behaviour, 109, 167–176. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2015.08.011

 16.  Volsche, S. (2021). Pet Parenting in the United States: Investigating an Evolutionary Puzzle. Evolutionary Psychology, 19(3), 147470492110382. https://doi.org/10.1177/14747049211038297

 17. ‌ Sarah Blaffer Hrdy. (2011). Mothers and others : the evolutionary origins of mutual understanding. Belknap Press Of Harvard University Press.

 18. ‌ OECD (2022), Fertility rates (indicator). doi: 10.1787/8272fb01-en (Accessed on 23 September 2022)

 19. Volsche, S. (2018). Negotiated Bonds: The Practice of Childfree Pet Parenting. Anthrozoös, 31(3), 367–377. https://doi.org/10.1080/08927936.2018.1455470

 20. ‌Chang, R. S. (2013). Human Attachment Vocalizations and the Expanding Notion of Nurture. Evolution’s Empress, 168–186. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199892747.003.0008

 21. ‌Parsons, C. E., LeBeau, R. T., Kringelbach, M. L., & Young, K. S. (2019). Pawsitively sad: pet-owners are more sensitive to negative emotion in animal distress vocalizations. Royal Society Open Science, 6(8), 181555. https://doi.org/10.1098/rsos.181555

 22. ‌Chang, R. S., & Thompson, N. S. (2010). The Attention-Getting Capacity of Whines and Child-Directed Speech. Evolutionary Psychology, 8(2), 147470491000800. https://doi.org/10.1177/147470491000800209

 23. Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss, Vol. 1: Attachment. Attachment and Loss. New York: Basic Books.

 24. ‌Borba, M. (2003). No more misbehavin': 38 difficult behaviors and how to stop them. San Francisco: Jossey-Bass.

 25. Sears, W., & Sears M. (1995). The discipline book: How to have a better behaved child from birth to age ten. New York: Little, Brown, & Co.

 26. Fernald, A. (1992). Human maternal vocalizations to infants as biologically relevant signals: An evolutionary perspective. In J. H. Barkow, L. Cosmides, & J. Tooby (Eds.) The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture (pp. 391–428). New York: Oxford University Press.

 27. Morsbach, G., McCulloch, M., & Clark, A. (1986). Infant crying as a potential stressor concerning mothers' concentration ability. Psychologia: An International Journal of Psychology in the Orient, 29(1), 18–20

 28. Purhonen, M., Kilpeläinen-Lees, R., Pääkkönen, A., Yppärilä, H., Lehtonen, J., & Karhu, J. (2001). Effects of maternity on auditory event-related potentials to human sound. Neuroreport, 12(13), 2975–2979. https://doi.org/10.1097/00001756-200109170-00044

 29. ‌Ng, X., Ng, L. Y., Gabrieli, G., Azhari, A., Neoh, M. J. Y., & Esposito, G. (2021). An fNIRS Investigation of Masculinity, Femininity, and Sex on Nonparents’ Empathic Response to Infant Cries. Brain Sciences, 11(5), 635. https://doi.org/10.3390/brainsci11050635

 30. ‌Li, T., Horta, M., Mascaro, J. S., Bijanki, K., Arnal, L. H., Adams, M., Barr, R. G., & Rilling, J. K. (2018). Explaining individual variation in paternal brain responses to infant cries. Physiology & Behavior, 193, 43–54. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2017.12.033

 31. ‌Young, K. S., Parsons, C. E., Jegindoe Elmholdt, E.-M., Woolrich, M. W., van Hartevelt, T. J., Stevner, A. B. A., Stein, A., & Kringelbach, M. L. (2015). Evidence for a Caregiving Instinct: Rapid Differentiation of Infant from Adult Vocalizations Using Magnetoencephalography. Cerebral Cortex, 26(3), 1309–1321. https://doi.org/10.1093/cercor/bhv306

 32. ‌Hechler, C., Beijers, R., & de Weerth, C. (2015). Young adults’ reactions to infant crying. Infant Behavior and Development, 38, 41–48. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2014.12.006

 33. ‌Owens, N., & Grauerholz, L. (2018). Interspecies Parenting: How Pet Parents Construct Their Roles. Humanity & Society, 43(2), 96–119. https://doi.org/10.1177/0160597617748166

 34. ‌Ramirez, M. (2006). “My Dog’s Just Like Me”: Dog Ownership as a Gender Display. Symbolic Interaction, 29(3), 373–391. https://doi.org/10.1525/si.2006.29.3.373

 35. ‌Blouin, D. D. (2012). Understanding Relations between People and their Pets. Sociology Compass, 6(11), 856–869. https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2012.00494.x

 36. ‌Dudek, J., Faress, A., Bornstein, M. H., & Haley, D. W. (2016). Infant Cries Rattle Adult Cognition. PLOS ONE, 11(5), e0154283. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0154283

 37. Chang, R. S., & Thompson, N. S. (2011). Whines, cries, and motherese: Their relative power to distract. Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, 5(2), 131–141. https://doi.org/10.1037/h0099270

 38. ‌Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968). Human Memory: a Proposed System and Its Control Processes. Psychology of Learning and Motivation, 2(1), 89–195. https://doi.org/10.1016/s0079-7421(08)60422-3

 39. Buschman, Timothy J., & Kastner, S. (2015). From Behavior to Neural Dynamics: An Integrated Theory of Attention. Neuron, 88(1), 127–144. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.09.017

 40. ‌Wetzel, N., Widmann, A., & Scharf, F. (2021). Distraction of attention by novel sounds in children declines fast. Scientific Reports, 11(1), 5308. https://doi.org/10.1038/s41598-021-83528-y

 41. Johnson, T. P., Garrity, T. F., & Stallones, L. (1992). Psychometric Evaluation of the Lexington Attachment to Pets Scale (Laps). Anthrozoös, 5(3), 160–175. https://doi.org/10.2752/089279392787011395

 42. Akinwuntan, A. E., Weerdt, W. D., Feys, H., Baten, G., Arno, P., & Kiekens, C. (2005). The validity of a road test after stroke. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 86(3), 421–426. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2004.04.047

 43. ‌Boomsma, L., & Bosch, F. (1978). De Groepsbourdon [The Group Bourdon]. Dutch Railways.

 44. Schöberl, I., Wedl, M., Bauer, B., Day, J., Möstl, E., & Kotrschal, K. (2012). Effects of Owner–Dog Relationship and Owner Personality on Cortisol Modulation in Human–Dog Dyads. Anthrozoös, 25(2), 199–214. https://doi.org/10.2752/175303712x13316289505422

 45. ‌Horn, L., Huber, L., & Range, F. (2013). The Importance of the Secure Base Effect for Domestic Dogs – Evidence from a Manipulative Problem-Solving Task. PLoS ONE, 8(5), e65296. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0065296

 46. ‌Payne, E., Bennett, P., & McGreevy, P. (2015). Current Perspectives on Attachment and Bonding in the Dog–human Dyad. Psychology Research and Behavior Management, 8, 71. https://doi.org/10.2147/prbm.s74972

 47. ‌Kurdek, L. A. (2008). Pet dogs as attachment figures. Journal of Social and Personal Relationships, 25(2), 247–266. https://doi.org/10.1177/0265407507087958

 48. Ben Azouz, O., Dellagi, L., Kebir, O., & Tabbane, K. (2009). [The concept of attention]. La Tunisie Medicale, 87(10), 680–684. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20187357/

 49. ‌Cadet, B. (1998). Psychologie cognitive. In Press.

 50. ‌Jean-Paul Mialet. (1999). L’attention. Presses Universitaires De France.

 51. ‌Hommel, B., Chapman, C. S., Cisek, P., Neyedli, H. F., Song, J.-H., & Welsh, T. N. (2019). No one knows what attention is. Attention, Perception, & Psychophysics, 81(7), 2288–2303. https://doi.org/10.3758/s13414-019-01846-w

 52. ‌James, W. (1890). The principles of psychology, Vol I. Henry Holt and Co. https://doi.org/10.1037/10538-000

 53. ‌Evans, K. K., Horowitz, T. S., Howe, P., Pedersini, R., Reijnen, E., Pinto, Y., Kuzmova, Y., & Wolfe, J. M. (2011). Visual attention. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 2(5), 503–514. https://doi.org/10.1002/wcs.127

 54. ‌Bisley, J. W. (2010). The neural basis of visual attention. The Journal of Physiology, 589(1), 49–57. https://doi.org/10.1113/jphysiol.2010.192666

 55. ‌Fritz, J. B., Elhilali, M., David, S. V., & Shamma, S. A. (2007). Auditory attention—focusing the searchlight on sound. Current Opinion in Neurobiology, 17(4), 437–455. https://doi.org/10.1016/j.conb.2007.07.011

 56. ‌Cherry, E. C. (1953). Some Experiments on the Recognition of Speech, with One and with Two Ears. The Journal of the Acoustical Society of America, 25(5), 975–979. https://doi.org/10.1121/1.1907229

 57. ‌Alho, K., Escera, C., Díaz, R., Yago, E., & Serra, J. M. (1997). Effects of involuntary auditory attention on visual task performance and brain activity. NeuroReport, 8(15), 3233–3237. https://doi.org/10.1097/00001756-199710200-00010

 58. Thomas, S., Rao, S. L., & Devi, B. I. (2016). Standardization of Tests of Attention and Inhibition. Indian Journal of Psychological Medicine, 38(4), 320–325. https://doi.org/10.4103/0253-7176.185959

 59. ‌Aleman, A., Bronk, E., Kessels, R. P. C., Koppeschaar, H. P. F., & van Honk, J. (2004). A single administration of testosterone improves visuospatial ability in young women. Psychoneuroendocrinology, 29(5), 612–617. https://doi.org/10.1016/s0306-4530(03)00089-1

 60. Brooks, J. L. (2012). Counterbalancing for serial order carryover effects in experimental condition orders. Psychological Methods, 17(4), 600–614. https://doi.org/10.1037/a0029310

 61. ‌Duff, K., Beglinger, L. J., Schultz, S. K., Moser, D. J., McCaffrey, R. J., Haase, R. F., Westervelt, H. J., Langbehn, D. R., & Paulsen, J. S. (2007). Practice effects in the prediction of long-term cognitive outcome in three patient samples: A novel prognostic index. Archives of Clinical Neuropsychology : The Official Journal of the National Academy of Neuropsychologists, 22(1), 15–24. https://doi.org/10.1016/j.acn.2006.08.013

 62. Rosvold, H. E., Mirsky, A. F., Sarason, I., Bransome, E. D., & Beck, L. H. (1956). A continuous performance test of brain damage. Journal of Consulting Psychology, 20(5), 343–350. https://doi.org/10.1037/h0043220

 63. ‌Ishihara, M., & Ishihara, Y. (2018). Impact of Viewing Distance on Task Performance and Its Properties. IEICE Transactions on Information and Systems, E101.D(10), 2530–2533. https://doi.org/10.1587/transinf.2018edl8117

Supporting material

Add supporting material (slides, programs, etc.)

This is a student event (e.g. a graduate conference).

Reminders

Registration

No

Who is attending?

No one has said they will attend yet.

Will you attend this event?


Let us know so we can notify you of any change of plan.

Custom tags:

#philosophy of sound, #cognitive hearing science, #, #attachment vocalizations, #human - canine bond, #attention